T-Systems Logo

Slovakia

Vyhľadávanie

Facebook
Vyhľadávanie

Ste tu:

Kariéra

Summer UniversITy

T-Systems Vám ponúka ďalšiu skvelú príležitosť vzdelávať a uplatniť sa !!!

Summer UniversITy: jedinečná príležitosť pre zaškolenie a následné uplatnenie sa v T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach.
Základné informácie o Summer UniversITy 2013
Summer UniversITy je bezplatný kurz, ktorý je určený najmä pre študentov vysokolškolského štúdia. Absolvovať ho však môžu aj čerství absolventi neinformatických odborov, ako aj široká verejnosť so záujmom o rozvoj a vzdelávanie v IKT oblasti. Summer UniversITy prebieha každý pracovný deň počas letných prázdnin, v mesiaci júl alebo august. Organizuje ju spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika.
Prečo sa stať súčasťou Summer UniversITy?
- naučíte sa základy administrácie operačného systému Linux a Windows Server
- dozviete sa zaujímavé stránky práce s operačnými systémami a základy ich administrácie s perspektívou ďalšieho profesionálneho rozvoja v tejto oblasti
- po úspešnom absolvovaní kurzu a výstupného testu obdržíte certifikát o jeho absolvovaní a neskôr sa môžete uchádzať o pracovné miesto v T-Systems Slovakia
-kurzy v rámci projektu sú plne financované spoločnosťou T-Systems Slovakia
Máte záujem? Prihláste sa čím skor. Počet miest je limitovaný.
Vašu prihlášku na vybraný kurz spolu so životopisom posielajte do 31.05.2013 na summeruni2013@t-systems.sk
O Vašom umiestnení Vás budeme včas informovať.
Ponuka kurzov na pre rok 2013:
TermínZačiatok výučby Koniec výučby Kurz Miesto
1.7.-19.7. 08:00 14:15 LinuxKošice-UPJŠ
12.8.-30.8 08:00 14:15 LinuxKošice-UPJŠ
22.7.-9.8.09:0014:30 LinuxKošice-TUKE
22.7.-9.8.09:0014:30 WindowsKošice-TUKE
*poznámka: Kurzy Linux sú obsahovo rovnaké

Možnosti sťahovania

© 2017 T-Systems International GmbH. Autorské práva sú limitované.