T-Systems Logo

Slovakia

Vyhľadávanie

Facebook
Vyhľadávanie

Ste tu:
Práca v T-Systems

Kariéra

Práca v T-Systems

Najlepší ľudia. Najlepší biznis.

Vitajte na pracovných stránkach spoločnosti T-Systems Slovakia. T-Systems Slovakia Vám ponúka jedinečnú možnosť pracovať v IKT oblasti na s najnovšími technológiami v dynamickom a mladom kolektíve.
Perfektný vzťah medzi stratégiou, rýchlosťou a najnovšou technológiou zavedený pre zákazníkov vysoko výkonnými tímami – to je spoločnosť T-Systems. Darí sa nám to zabezpečovať iba vďaka príspevku každého jednotlivého zamestnanca vo svete. Náš personál nabral smer k úspechu a nachádzame sa práve vpredu spolu s vedúcimi spoločnosťami na trhu informačno-komunikačných technológií (IKT). Záväzok najvyššej kvality tisícimi rôznymi spôsobmi: takto zabezpečujeme konkurenčnú výhodu našich zákazníkov.
Chceme aby ste nás poznali
Poznáme hodnotu ľudí, ktorí pracujú pre T-Systems a vieme, že iba motivované tímy sú úspešné tímy. Preto odmeňujeme našich zamestnancov špičkovými výhodami. Či už práve začínajú budovať svoju kariéru alebo absolvujú kariérny medzník, interní zamestnanci alebo absolventi, stážisti alebo študenti. Pre tých, ktorí sú našimi zamestnancami už dlhšiu dobu a nemenej pre tých, ktorí práve nastupujú na palubu. Ak patríte k našej firme, potom pracujete ako súčasť spoľahlivého tímu, ktorý prijíma výzvy s nefalšovaným nadšením, podávajúc vynikajúce výkony – riešenia pre našich zákazníkov. Tento fenomén nazývame “T-Spirit”.

Súvisiace informácie

© 2017 T-Systems International GmbH. Autorské práva sú limitované.