T-Systems Logo

Slovakia

Vyhľadávanie

Facebook
Vyhľadávanie

Ste tu:

Tlačové centrum

Tlačové centrum

Tlačové centrum

Tlačové centrum T-Systems Slovakia ponúka novinárom odpovede na ich otázky týkajúce sa spoločnosti a ich riešenie.  
Na týchto stránkach nájdete aktuálne tlačové správy, archív a fotografie. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: t-systems@t-systems.sk

1 položky 10 na 64 entries

Centrum pre duálne vzdelávanie privítalo ministra

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler v sprievode svojho poradcu Mareka Repu,  dnes navštívil našu spoločnosť, aby sa oboznámil s programom Duálneho odborného vzdelávnia v praxi a osobne sa stretol so študentami a vyučujúcimi. 
viac

Prvá skúška v duálnom IKT vzdelávaní na Slovensku

V pondelok 27. apríla sa v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia uskutoční prvá písomná skúška v pilotnom projekte duálneho odborného vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT).
viac

PROJEKTY NA VÝCHODE DOSTANÚ DVOJNÁSOBNE VIAC AKO MINULÝ ROK

Karpatská nadácia dnes otvorila druhý ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z východného Slovenska celkovou sumou viac ako 12 000 EUR.
viac

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE VYSOKOŠKOLÁKOV JE OPÄŤ OTVORENÝ.

Karpatská nadácia dnes otvorila piaty ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Program ponúka finančnú podporu vo výške 1 400 EUR ôsmim študentom informatiky a príbuzných odborov, ekonomiky, prírodovedných odborov a verejnej správy z východného Slovenska na ich štúdium v akademickom roku 2014/ 2015.
Program podporuje študentov východoslovenských vysokých škôl a univerzít. Pomocnú ruku podáva tým, ktorí študujú informačné technológie a príbuzné odbory, ekonomiku, prírodovedné odbory a verejnú správu, pracujú ako dobrovoľníci vo svojej komunite a zároveň svoju budúcnosť spájajú s regiónom východného Slovenska. Udelenú finančnú podporu využívajú štipendisti na pokrývanie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, ubytovanie na internáte, učebné pomôcky, jazykové, či iné vzdelávacie kurzy.
viac

POZNÁME MENÁ ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV

Deväť organizácií košického kraja získalo dokopy 7431,23 Eur na projekty, ktoré naučia deti aktívne tráviť voľný čas, pomôžu autistickým deťom či naučia ľudí recyklovať nepotrebné veci. Udeje sa to vďaka grantovému programu „T“ for all, all for „T“, ktorý je zaujímavý jednou zvláštnosťou. V každom vybranom projekte sú priamo zapojení aj zamestnanci spoločnosti T – Systems Slovakia, s. r. o.
viac

Za svoju dobrovoľnícku prácu získajú pomoc

Štipendisti pomáhajú v Arcidiecéznej charite či v dobrovoľnom hasičskom zbore
Karpatská nadácia dnes uverejnila výsledky štvrtého ročníka Programu štipendií T-Systems Slovakia. Finančnú podporu vo výške 1400 EUR získa osem vysokoškolákov z východného Slovenska. Väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a napriek tomu sa vo voľnom čase venuje dobrovoľníckej činnosti. Do programu sa v tomto ročníku prihlásilo 30 žiadateľov, čo je dvojnásobný počet oproti minulému roku. Pri hodnotení boli zohľadnené študijné výsledky, sociálne znevýhodnenie a dobrovoľnícke aktivity študentov.
viac

Nadačný fond T-Systems Slovakia

Karpatská nadácia dnes otvorila prvý ročník zamestnaneckého grantového programu s názvom „T“ for all, all for „T“, v rámci ktorého rozdelí vyše 6 500 EUR. O grant v maximálnej výške 1000 EUR sa môžu uchádzať neziskové organizácie z východného Slovenska, v ktorých sa zamestnanci spoločnosti T-Systems Slovakia aktívne angažujú. Tematické zameranie projektov je rôzne a závisí od miestnych potrieb. Program „T“ for all, all for „T“ ponúka príležitosť pre zamestnancov T-Systems Slovakia realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady pre zlepšenie života v komunitách, kde žijú. Program uprednostní projekty, v rámci ktorých bude dobrovoľnícka činnosť zamestnancov T-Systems Slovakia dôležitou súčasťou.
viac

ŠTVRTÝ ROČNÍK ŠTIPENDIÍ PRE VYSOKOŠKOLÁKOV Z VÝCHODU OTVORENÝ. Karpatská nadácia udelí štipendiá vo výške 11 200 EUR.

Karpatská nadácia dnes otvorila štvrtý ročník Programu štipendií T-Systems Slovakia. Osem vysokoškolákov získa v novom akademickom roku sumu 1 400 EUR, ktorú môže použiť na pokrytie bežných nákladov spojených so štúdiom ako cestovanie, internát, učebnice či vzdelávacie kurzy. Štipendium môžu získať študenti z východného Slovenska so zameraním na IT a príbuzné odbory, ekonomické a prírodovedné odbory a verejnú správu. Uzávierka podania žiadosti je 5. október 2013.
viac

30 ŠTUDENTOV V PILOTNOM PROJEKTE DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V KOŠICIAC

Od pondelka študuje v pilotnom projekte duálneho vzdelávania v Košiciach 30 študentov, prevažne absolventov stredných priemyselných a odborných škôl a gymnázií. Po skončení maturitného štúdia sa rozhodli pre ďalšie 3-ročné vzdelávanie s perspektívou okamžitého zamestnania v spoločnosti T-Systems Slovakia. Okrem teoretických znalostí získajú najmä rozsiahle praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti počítačových systémov, ako aj možnosť medzinárodnej certifikácie od zahraničných obchodných komôr.
viac

KOŠICKÁ MAGIO PLÁŽ VÁS VÍTA!

Magio pláž po prvýkrát prichádza do metropoly východného  Slovenska.
Projekt realizovaný v rámci spolupráce spoločnosti Slovak Telekom, T-Systems Slovakia, Magistrátu mesta Košice a Mestskej časti Košice – Nad Jazerom.
Pravá prímorská atmosféra, kultúrne podujatia, šport a zábava čakajú na návštevníkov od 26. júna až do 8. septembra.
viac
Štart späť z: 1 2 3 4 5 na 7 dopredu koniecstrana
© 2017 T-Systems International GmbH. Autorské práva sú limitované.