T-Systems Logo

Slovakia

Vyhľadávanie

Facebook
Vyhľadávanie

Ste tu:
Riešenia

Portfólio

Riešenia

Riešenia

Spoločnosť T-Systems je nepretržitým poskytovateľom telekomunikačných a IT riešení a obchodného spracovateľského outsourcingu (BPO).
Či už dávajú dokopy VoIP, MPLS alebo iné najmodernejšie technológie, naše aplikácie vyrobené na mieru zabezpečujú premenu vašich IKT procesov na jednoduchý a bezchybný celok, ktorý vám pomáha dosiahnuť a udržiavať konkurenčnú hranicu.
Za účelom prežitia na globálnych trhoch sa musia firmy zameriavať na svoje kľúčové kompetencie. Naše portfólio riešení BPO – zamerané napríklad na riadenie dokumentácie alebo rutinné personálne úlohy – môže uvoľniť domáce zdroje, a tým umožniť firme sústrediť sa na to, v čom je najlepšia.
Bezchybná komunikácia predstavuje v globalizovanej ekonomike nutnosť. Naše inovatívne IT aplikácie založené na najnovších technológiách – napr. konvergujúce hlasové a dátové aplikácie – vám umožňujú zvýšiť efektívnosť a flexibilitu za súčasnej redukcie nákladov.
Pri implementácii prelomových riešení v telekomunikáciách, IT alebo BPO vám pomôžeme stať sa flexibilnejšími.
© 2017 T-Systems International GmbH. Autorské práva sú limitované.